Šta je strabizam (razrokost) – Dijagnoza, uzroci i metode lječenja?

strabizam (razrokost)

Strabizam može delovati alarmantno, ali je iznenađujuće česta pojava, pogotovo u ranom uzrastu. Neka istraživanja pokazuju da čak 1 u 20 dece pati od strabizma.

Iako je to stanje koje se relativno lako leči, veoma je bitno dijagnostikovati ga što ranije, kako ne bi došlo do komplikacija po vid Vašeg deteta.

Ovaj detaljan vodič će Vam pomoći da razumete šta je strabizam, zbog čega nastaje, šta su najčešći simptomi, i na koji način se strabizam leči. Posebnu pažnju ćemo posvetiti prevenciji i lečenju strabizma kod dece i beba.

Šta je strabizam?

Strabizam, ili razrokost, je stanje koje karakteriše neusklađenost položaja očiju. To znači da dok je jedno oko fokusirano ka napred, drugo oko može skrenuti ka unutra, spolja, gore ili dole.

Najčešće se javlja kod dece, i ključno je rešiti ga što ranije kako bi se izbegle trajne posledice po vid vašeg deteta. Ređe se može javiti i kod odraslih, usled različitih povreda ili bolesti.

Koji su glavni uzroci strabizma?

Strabizam se obično javlja usled neusklađenosti rada mišića koji kontrolišu pokrete oka, kao i nervima koji ih kontrolišu. Veoma je bitno otkriti glavni uzrok strabizma, pošto će od njega zavisiti i vrsta lečenja koje se propisuje.

Najčešći uzroci strabizma su:

Neusklađenost mišića oka

Neusklađenost rada šest mišića koji kontrolišu pokrete oka je najčešću uzrok strabizma. Ukoliko je jedan mišić jači, može povući oko u određenom pravcu više nego što bi trebalo što dovodi do skretanja oka.

Neurološki problemi

Strabizam može biti i rezultat problema sa nervima koji šalju signale do gorepomenutih mišića oka. Određena stanja kao što su šlog ili celebralna paraliza mogu oslabiti ove signali i uzrokovati strabizam.

Refraktivne greške

Strabizam može nastati i kao posledica neispravljenih refraktivnih grešaka – kratkovidosti i dalekovidost. U pokušaju da bolje fokusira sliku, jedno oko može skrenuti ka unutra ili ka spolja.

Komplikacije usled bolesti oka

Bitno je napomenuti da druge bolesti oka, poput katarakte ili bolesti mrežnjače, mogu izazvati strabizam, pogotovo ukoliko se jave u detinjstvu tokom perioda razvoja vida kod dece.

Iako su ovo najčešći uzroci, postoji još mnogo faktora koji mogu doprineti nastanku strabizma kao što su genetika, prenatalna stanja, povrede, itd. Naši oftalmolozi će kroz seriju različitih testova utvrditi uzrok strabizma kod Vas ili Vašeg deteta, i na osnovu toga propisati odgovarajuću terapiju.

Koji su glavni simptomi strabizma?

Glavni simptomi strabizma uključuju nepravilan položaj jednog ili oba oka, kao i funkcionalne posledice ovog položaja na vid. Najčešći simptomi koji mogu ukazati na strabizam su:

  • nepravilan položaj očiju
  • dvostruki (’’poduplan’’) vid
  • zamor očiju

Nepravilan položaj očiju

Najupečatljiviji simptom strabizma je nepravilan položaj očiju. Ova nepravilnost može biti stalna, ali se može desiti i da je izražena samo u određenim okolnostima – na primer kada je osoba umorna, bolesna ili pod stresom.

Dvostruki (’’poduplan’’) vid

Kada oči nisu pravilno centrirane, dešava se da svako oko mozgu šalje različitu sliku. Kod odraslih i dece sa strabizmom, ovo može dovesti do dvostrukog vida, pošto mozak više nije u mogućnosti da spoji dve različite slike u jednu objedinjenu.

Zamor očiju i glavobolja

Usled napora očiju da fokusiraju sliku, može dovesti do zamora očiju i glavobolje. Ovaj simptom se najčešće javlja usled kasnije pojave strabizma kod starije dece i odraslih – usled napora očiju i vizuelnog sistema da se prilagode neusklađenom položaju očiju.

Strabizam kod dece i beba – zašto nastaje, prevencija i lečenje

Veoma je bitno da roditelji razumeju strabizam kod dece i beba, obzirom da rano otkrivanje i lečenje strabizma daju najbolje rezultate. Zbog toga smo ovaj deo posvetili najvažnijim informacijama za roditelje.

Na pojavu strabizma kod dece utiče više faktora, od kojih je najbitniji genetika. Deca rođena u porodici sa istorijom strabizma i drugih očnih bolesti, imaju veće šanse da razviju strabizam. U ovim slučajevima je ključan redovan pregled oftalmologa, na svakih 6 meseci do godinu dana. Ovim pregledima će se ustanoviti bilo kakva neusklađenost očiju, ili prisustvo kratkovidosti i drugih problema sa vidom koje kao posledicu mogu izazvati pojavu strabizma.

Pored već pomenutih uzroka, strabizam kod beba se može javiti i kao posledica prevremenog rođenja ili stanja kao što su Daunov sindrom i cerebralna paraliza.

Važno je da imate u vidu da je normalno da Vaše dete pokazuje blagu zaokrenutost očiju ka unutra, do 4 meseca života. Ovo je rezultat razvoja sistema vida kod deteta, i najčešće se rešava bez spoljne intervencije. 

strabizam (razrokost)

Kao što smo pomenuli, ključno je dijagnostikovati i lečiti strabizam u što ranijem uzrastu, kako bi se izbegla pojava ambliopije (’’lenjog oka’’). U ovom slučaju, mozak počinje da odbacuje sliku koju mu šalje skrenuto oko, zbog nemogućnosti da je spoji sa slikom dominantnog oka. Ukoliko se strabizam ne reši na vreme, ovo može dovesti i do gubitka vida na slabije oko.

U zavisnosti od tipa i uzroka strabizma, kao i uzrasta Vašeg deteta, naši oftalmolozi će Vam preporučiti kombinaciju različitih konzervativnih terapija za strabizam. Ovo podrazumeva nošenje korektivnih naočara, različite vežbe za poboljšanje rada mišića oka, kao i terapiju flasterima kojima se pokriva dominantno oko kako bi ono koje je slabije moglo da ojača. Lečenje strabizma može biti dugotrajno, pa je veoma bitno biti istrajan.

U težim slučajevima, ili onda kada konzervativna terapija ne daje očekivani rezultat, naši oftalmolozi Vam mogu predložiti i operaciju strabizma. Ova intervencija podrazumeva podešavanje mišića oka kako bi se bolje usaglasio njihov rad, a odliku je visok stepen uspešnosti i relativno brz oporavak. Oftalmolozi klinike Apolon će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja u vezi sa operacijom strabizma kod dece.

Koje vrste strabizma (razrokosti) postoje?

Strabizam se može razlikovati po pravcu skretanja oka, po tome da li se javlja stalno ili povremeno, i da li pogađa jedno ili oba oka.

Prema pravcu skretanja oka razlikujemo:

  • konvergentni strabizam ili ezotropiju – ukoliko oko skreće ka unutra
  • divergentni strabizam ili egzotropiju – ukoliko oko skreće ka spolja
  • hipertropiju – ukoliko oko skreće ga gore
  • hipotropiju – ukoliko oko skreće ka dole

Kao što smo pomenuli, strabizam može biti prisutan stalno ili samo u određenim situacijama – na primer kada je osoba bolesna ili umorna.

Strabizam se najčešće javlja na jednom oku, ali može se desiti da oči naizmenično skreću – u jednom trenutku je desno oko skrenuto, a nešto kasnije levo.

Postoje i dve posebne vrste strabizma koje treba pomenuti:

  • Konkomitantni strabizam – kod koga se oči zajedno kreću, ali je jedno oko uvek skrenuto bez obzira u kom pravcu se gleda.
  • Paralitički strabizam – javlja se usled paralize očnog mišića ili nerava koji ih kontrolišu, zbog čega oko ne može da se pomera u određenim pravcima. 

Kako se strabizam leči?

Lečenje strabizma obično uključuje kombinaciju konzervativnih metoda koje za cilj imaju da poboljšaju usklađenost i koordinaciju očiju i poboljšaju vid. Samo ukoliko ove metode nisu uspešne, treba razmišljati o operaciji strabizma.

Konzervativna terapija strabizma

Korektivne naočare ili sočiva su ključni deo konzervativne terapije strabizma, pogotovo za pojedince koji pate od refraktivnih grešaka kao što su miopija (’’kratkovidost’’), hipermetropija (’’dalekovidost’’), ili astigmatizam.

Takođe se koriste i prizme - vrsta stakala koja prelamaju svetlost pre nego što ona uđe u oko, i na taj način smanjuju duple slike od kojih mogu da pate pacijenti sa strabizmom. Prizme ne dovode do izlečenja strabizma, ali mogu značajno da poboljšaju kvalitet života pacijenta.

Sa druge strane, ortoptičke vežbe imaju za cilj da ojačaju mišiće koji kontrolišu pokrete očiju, i na taj način poboljšaju njihovu koordinaciju. Na primer, jedna od njih može biti da držite olovku i ispružite ruku ispred sebe, a zatim pratite njen vrh dok je pomerate u pravcu svog nosa. Ove vežbe mogu biti veoma efektivne kod strabizma koji se javlja povremeno.

Terapija flasterom (’’okluzija’’), uključuje pokrivanje dominantnog oka, kako bi se forsirala upotreba onog koje je slabije. Kao rezultat često dovodi do poboljšanja vida, a ključna je kod lečenja ambliopije ili “lenjog oka”.

Ukoliko kombinacija ovih konzervativnih metoda nije dala rezultat, trebalo bi razmisliti o operaciji strabizma.

Operacija strabizma

Operacija strabizma podrazumeva podešavanje položaja i dužine mišića koji upravljaju pokretima oka. Nakon operacije oči su bolje usklađene, pacijent ima mnogo bolju percepciju dubine, a u nekim slučajevima im se vraća binokularni vid (odsustvo poduplanih slika).

Uspešnost operacije je visoka, ali može zavisiti od više faktora kao što su tip strabizma, starosno doba pacijenta, i toga da li je to oko već ranije bilo operisano.

Operacija strabizma se izvodi pod generalnom anestezijom, pogotovo kod dece, kako bi se osiguralo da je pacijent potpuno miran tokom cele operacije.

Proces oporavka zavisi od pojedinca, ali obično traje par sedmica. Odmah nakon operacije možete očekivati crvenilo, blag otok, i peckanje oko očiju, ali ovi simptomi obično prođu za par dana. U ovom periodu ćete dobiti antibiotske kapi kako bi se sprečila infekcija i smanjila upala.

Potpuna stabilizacija položaja oka u nekim slučajevima može trajati i do par meseci. Za optimalne rezultate, operacija se može kombinovati i sa konzervativnim terapijama koje smo ranije pomenuli, kao što su nošenje flastera ili naočara za vid.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Kako se dijagnostikuje strabizam?

Strabizam se dijagnostikuje pomoću serije testova koji za cilj imaju da procene stanje vida, usklađenost rada očiju, i funkcionisanje mišića oka. Naši oftalmolozi će početi od Vaše medicinske istorije, uključujući i porodičnu istoriju strabizma ili drugih očnih bolesti. Nakon toga, izvodi se test vidne oštrine na različite udaljenosti kako bi se procenuo rad očiju i identifikovali simptomi kao što su ambliopija (lenje oko). Nakon ovoga se izvodi niz testova kako bi se utvrdio tip strabizma, kao i da li pogađa jedno ili oba oka, što je od velike važnosti za tip terapije koja se propisuje.

Da li su naočare jedino rešenje za strabizam?

Iako je nošenje naočara veoma efektivan način rešavanja strabizma, pogotovo u slučajevima kada je uzrokovan refraktivnim problemima kao što su kratkovidost, dalekovidost, ili astigmatizam, ovo nije jedino rešenje. U zavisnosti od tipa strabizma i niza drugih faktora, naši oftalmolozi Vam mogu preporučiti različite konzervativne terapije kao što su ortopičke vežbe, sočiva sa prizmom, ili zatvaranje oka flasterom. Ukoliko one ne daju očekivane rezultate, operacija strabizma je veoma uspešan način rešavanja ovog stanja i naši oftalmolozi će vam rado objasniti sve što treba da znate o ovom načinu lečenja.

Kada je najbolje početi lečenje strabizma?

Najbolje je početi sa lečenjem strabizma odmah nakon što je dijagnostikovan, pogotovo kod dece. Ranom intervencijom sprečavamo nastanak ambliopije (lenjog oka) – komplikacije kod koje mozak počinje da ignoriše sliku koje šalje skrenuto oko, što može dovesti do velikog oštećenja vida na tom oku. Obzirom da se vid razvija u prvih nekoliko godina života, lečenje strabizma u ovom periodu daje najbolje rezultate. Međutim, to ne znači da lečenje strabizma kod odraslih nije moguće. Iako su očekivani rezultati manji, lečenje i dalje može dovesti do višestrukog povećanja kvaliteta vida.

Da li strabizam može uticati na druge aspekte zdravlja i života?

Pored uticaja na vid i funkcionisanje oka, strabizam može imati posledice i po druge aspekte zdravlja Vas i Vašeg deteta, zbog čega je veoma bitno obratiti se oftalmologu na vreme. Kod dece je posebno izražen uticaj na stvaranje negativne slike o sebi i svom izgledu, pogotovo u slučajevima gde je strabizam veoma vidljiv. Nažalost, ovi slučajevi su često praćeni i društvenom stigmatizacijom ljudi i dece sa strabizmom, što sve zajedno može imati negativne posledice po psihu. Sa druge strane, deca mogu imati poteškoće pri učenju usled problema sa čitanjem, pisanjem i drugim aktivnostima koje se oslanjaju na vid. Dok u kasnijem dobu ljudi sa strabizmom nailaze na ograničenja kada je u pitanju posao koji žele da se bave, usled posledica strabizma na oštrinu vida i percepciju dubine.

Da li postoji genetska predispozicija za strabizam?

Da, dosadašnja istraživanja pokazuju da postoji genetska predispozicija za strabizam i da se stanje često iznova javlja kod članova iste porodice. Ova genetska veza sugeriše da određeni geni utiču na pojavu strabizma, ali tačan mehanizam još uvek nije ustanovljen. Ukoliko imate istoriju strabizma u svojoj porodici, bitno je da Vašu decu redovno vodite na kontrolne preglede oka, kako bi se potencijalno stanje ustanovilo i rešilo u što ranijem uzrastu, kada je uspešnost najveća.

Kako prepoznati razliku između privremenog strabizma i ozbiljnijih problema?

Razlikovanje privremenog i stalnog strabizma može biti teško, pogotovo kod roditelja sa malom decom. Često se dešava da deca uzrasta do nekoliko meseci izgledaju razroko (sa očima okrenutim ka unutra) ili da su im oči neusklađene. Ova pojava je posledica razvoja sistema za vid deteta, i najčešće se rešava sama od sebe do 4 meseca života. Takođe, deca i odrasli mogu imati privremeni strabizam kao posledicu bolesti, umora, ili velikog stresa – ovaj tip strabizma nestaje kada se reši stanje koje ga je izazvalo. Ukoliko primetite da su oči Vašeg deteta neusklađene duži vremenski period, bez obzira na doba dana ili druga stanja, najbolje bi bilo da se posavetujete sa specijalistom, a naši oftalmolozi su vam uvek na raspolaganju.

Koliko često treba obavljati oftalmološke preglede kod dece sa predispozicijom za strabizam?

Učestalost oftalmoloških pregleda kod dece sa predispozicijom za strabizam zavisi od više faktora kao što su starost deteta i da li je već primećena neka neusklađenost rada očiju. Savet je da se novorođenče pregleda tokom boravka u bolnici, ili prvog pregleda pedijatra. Nakon toga, ukoliko se primeti neka neusklađenost, dete bi trebalo dovoditi na pregled svakih 3 do 6 meseci kako bi oftalmolog mogao da prati stanje i koriguje terapiju. Ukoliko nema vidljivih neusklađenosti rada očiju, savetuju se godišnje posete oftalmologu. Međutim, veoma je bitno da posetite oftalmologa čim primetite bilo kakvu promenu ili nesuklađenost očiju Vašeg deteta.

Da li postoji veza između strabizma i drugih očnih bolesti?

Da, druge očne bolesti mogu se javiti kao uzrok ili posledica strabizma. Ambliopija (ili lenje oko) se često pominje kao glavna posledica strabizma. Usled nemogućnosti mozga da spoji dve različite slike u jednu koherentnu, ono će često odbaciti sliku koju šalje slabije (skrenuto) oko što može dovesti do značajnog oštećenja vida na tom oku. Sa druge strane, stanja kao što su katarakte ili refraktivne greške poput kratkovidosti, dalekovidosti, ili astigmatizma, često mogu prouzrokovati pojavu strabizma.

Kontaktirajte kliniku Apolon

Ukoliko sumnjate da Vi ili Vaše dete patite od strabizma, naš tim stručnih strabologa Vam je na raspolaganju. Pregled možete zakazati pozivom na telefon +387 55 222 111 ili na email: info@apolonocnaklinika.com

Podjeli:

Predloženi tekstovi

Pozovite nas