Dijabetes i bolesti retine

  • Home |
  • Dijabetes i bolesti retine

Centar za dijabetes i bolesti retine Očne klinike Apolon čuva Vaš vid!

Dijabetes ili šećerna bolest, je sistemska bolest koja je dostigla epidemijske razmere u 21. veku, i jedan je od vodećih uzroka slepoće u radnoj populaciji. Ova multisistemska bolest utiče na male krvne sudove kako u celom organizmu, tako i u oku.

Retina (mrežnjača), je tanka unutrašnja opna oka zadužena za prenos svetlosti koja uđe u oku. Pomoću fotoreceptora, koji su najbrojniji u makuli, slika se prenosi preko vidnog živca prema mozgu, do vidnog centra.

Tabela sadržaja

anatomija-oka

Dijabetička retinopatija je naziv za promene koje nastaju na krvnih sudova retine zbog loše regulisanog dijabetesa. Najčešće promene su pojava novih fragilnih krvnih sudova koji često krvare u unutrašnjosti oka i dovode do naglog gubitka vida.

Drugi veoma čest uzrok slabijeg vida je dijabetička makulopatija koja nastaje usled propuštanja kapilara i nakupljanje tečnosti u makuli, odnosna stvaranje makularnog edema. Žuta mrlja ili makula je centar jasnog vida, a kod dijabetičke makulopatije vid je zamućen.

Koji su simptomi dijabetičke retinopatije i makulopatije?

Najčešći simptomi dijabetičke retinopatije i makularnog edema su: mutan, nejasan vid, nagli pad vida, pojava mrlja i zavesa u oku.

Kako otkriti ove promene?

Redovne godišne preglede oftalmologa su obavezne kod dijabetesa. Promene koji se javljaju usled dijabetičke retinopatije se uspešno leče ukoliko se pravovremeno otkriju. Ukoliko su promene izraženije, naši lekari će Vam preporučiti i češće kontrole.

Centar za dijabetes i bolesti retine Očne klinike Apolon raspolaže sa najsavrenijom opremom za otkrivanje i lečenje ovih promena. OCT aparat je postao nezamenjiv u praćenju makularnog edema.

Kako se leči dijabetička retinopatija?

Pravovremeno otkrivanje dijabetičke retinopatije je uslov za uspešno lečenje. Ukoliko je došlo do pojave novih sitnih kapilara radi se o proliferativnoj dijabetičkoj retinopatiji. U ovoj fazi retinolozi Očne klinike Apolon obavezno laserom zaustavljaju dalje stvaranje i pucanje ovih kapilara. Laserfotokoagulacija retine je naziv ove bezbolne intervencije koja nakon širenja zenica izvodi se u trajanju od 10-15 minuta. Efekti ove intervencije u očuvanju vida su trajni, a sama intervencija se izvodi u nekoliko navrata da bi se dobila maksimalna učinkovitost.

Dijabetički makularni edem karakteriše se nakupljanjem tečnosti u makuli (žutoj mrlji), usled kapilarnog propuštanja, što dovodi do slabijeg i mutnijeg vida.

U poslednjih 15 godina došlo je do značajnog razvoja Anti VEGF lekova koji direktno deluju na smanjenje makularnog edema, odnosno na očuvanje i poboljšanje vida. To su lekovi koji se daju u unutrašnjosti oka, bezbolno, u lokalnoj anesteziji. Najčesta aplikacija je jednom mesečno, a kasnije po potrebi i na dužim intervalima.

U Centru za dijabetes i bolesti retine Očne klinike Apolon dostupne su sve injekcije od kojih najčesce dajemo Avastin i Eylea. U svetskim razmerima lek broj 1 je ubedljivo Avastin zbog niže cene nego ostale lekove. Za više informacija pogledajte naš cenovnik.

Kako sprečiti pojavu dijabetičke retinopatije?

Ne svako ko ima dijabetes dobije i dijabetičku retinopatiju ili makularni edem. Dobra kontrola šećera, tromesečni HbA1c ispod 7%, kontrola krvnog pritiska, niske masti u krvi,kao i redovna fizička aktivnost su faktori koji značajno umanjuju šanse pojave komplikacije po oku.

Koje druge bolesti retine se leče u Centru za dijabetes i bolesti retine Očne klinike Apolon?

Najčešće bolesti retine sa kojima svakodnevno se susrećemo su: starosna degeneracija žute mrlje, okluzije vene retine, centralna serozna horioretinopatija i drugi.

Šta je starosna degeneracija žute mrlje i kako se leči?

Starosna degeneracija žute mrlje (engl.AMD) je takođe jedan od vodećih uzroka oslabljenog vida u razvijenim zemljama. Jedan od glavnih simptoma ove degeneracije makule je nemogućnost čitanja, iskrivljena slika i pojava crne mrlje u centralnom vidu u odmaklom stadijumu ove bolesti.

Suva forma starosne makularne degeneracije u uznapredovaloj fazi se leči svakodnevnim uzimanjem vitamina i antioksidanata koje prepisuju naši oftalmolozi. Neophodno je redovno praćenje i snimanje OCT makule zbog mogućnosti prelaska u vlažnu formu.

Vlažna forma ove bolesti leči se Anti VEGF injekcijama (Avastin, Eylea..) u mesečnim intervalima, kao i kod dijabetičkog makularnog edema ili okuzivne bolesti retine- tromboze.

Koje još bolesti retine se leče u Očnoj klinici Apolon?

Pored dijabetičke retinopatije, starosne makularne degeneracije i ostale bolesti retine (mrežnjače) koje se leče konzervativno, pomoću Anti VEGF injekcijama, laserima i sl., postoje stanja koje zahtevaju hirurško lečenje.

To su uznapredovali stadiumi kod ne na vremene otkrivene dijabetičke retinopatije, ablacije retine, epiretinalne membrane i sl.

Metoda kojom se izvode ove operacije nazive se vitrektomija pars plana ili VPP. Očna klinika Apolon raspolaže sa trenutno najnaprednijim aparatom Alcon Constellation koji u rukama iskusnih vitreoretinalnih hirurga, konsultanata sa VMA garantuju odličan rezultat.

Vitrektomija je minimum invazivna operacija oka koja se izvodi kroz minimalne rezove od 1mm. Nakon širenja zenica, ulazite u naš Operativni blok koji je opremljen i uređen po najviših EU standarda. U prostoru za preoperativnu pripremu udobno Vas smeštamo u krevetima nulte gravitacije kako bi se opustili pre same intervencije.

Nakon vitrektomije, koja traje 1-2h u većinom slučajeva, odlazite svojoj kući. Kontrole su na 1. i 7. dana nakon operacije.

Očna Klinika Apolon: Čuvamo Vaš vid!

Očna Klinika Apolon nije samo mesto gde se leče dijabetičke i ostale bolesti retine, već institucija koja povezuje inovacije i tehnologiju sa dobrom medicinskom praksom. Kroz stručnost svojih oftalmologa, napredne tehnologije i terapije, Očna Klinika Apolon je vaš siguran izbor.