Konsultant Očne klinike Apolon za okuloplastičnu hirurgiju

Dr Josip Knežević

-Subspecijalista okuloplastične hirurgije na Očnoj klinici KBC Zagreb – Rebro
-Edukator za okuloplastičnu hirurgiju u KCCG u Podgorici
-Izuzetno talentovan hirurg, esteta, izvanredan u domenu estetske okuloplastične hirurgije

Pronađi me na društvenim mrežama:

Pozovite nas